جدید ترین اخبار فوتبال

برنامه وساعت پخش بازیهای یورو 2008

 

 

 

 

شنبه ۱۸ خرداد
گروه A
۱- سوییس - جمهورى چک، ۲۰:30، بازل - استادیوم یاکوب پارک
۲- پرتغال - ترکیه، ۲۳:15، ژنو - استاددوژنو

یکشنبه ۱۹ خرداد
گروه B
۳- اتریش - کرواسى، ۲۰:30، وین - ارنست هاپل
۴- آلمان - لهستان، ۲۳:15، کلاگن فورت - ورترسى

دوشنبه ۲۰ خرداد
گروه C
۵- رومانى - فرانسه، ۲۰:30، زوریخ - لتزى گراند
۶- هلند - ایتالیا، ۲۳:15، برن - استاددوسوییس

سه شنبه ۲۱ خرداد
گروه D
۷- اسپانیا - روسیه، ۲۰:30، اینسبروک - تیوولى نیو
۸- یونان - سوئد، ۲۳:15، سالزبورگ - والس سیزنهایم

چهارشنبه ۲۲ خرداد
گروه A
۹- جمهورى چک - پرتغال، ۲۰:30، ژنو - استاددوژنو
۱۰- سوییس - ترکیه، ۲۳:15، بازل - استادیوم یاکوب پارک

پنج شنبه ۲۳ خرداد
گروه B
۱۱- کرواسى - آلمان، ۲۰:30، کلاگنفورت- ورترسى
۱۲- اتریش - لهستان۲۳،:15، وین - ارنست هاپل

جمعه ۲۴ خرداد
گروه C
۱۳- ایتالیا - رومانى، ۲۰:30، زوریخ - لتزى گراند
۱۴- هلند - فرانسه، ۲۳:15، برن - استاددوسوییس

شنبه ۲۵ خرداد
گروه D
۱۵- سوئد - اسپانیا، ۲۰:30، اینسبروک - تیوولى نیو
۱۶- یونان - روسیه، ۲۳:15، سالزبورگ - والس سیزنهایم
یکشنبه ۲۶ خرداد
گروه A
۱۷- سوییس - پرتغال، ۲۳:15، بازل - یاکوب پارک
۱۸- ترکیه - جمهورى چک، ۲۳:15، ژنو - استاددوژنو

دوشنبه ۲۷ خرداد
گروه B
۱۹- لهستان - کرواسى، ۲۳:15، کلاگنفورت - ورترسى
۲۰- اتریش - آلمان، ۲۳:15، وین - ارنست هاپل

سه شنبه ۲۸ خرداد
گروه C
۲۱- هلند - رومانى، ۲۳:15، برن - استاددوسوییس
۲۲- فرانسه - ایتالیا، ۲۳:15، زوریخ - لتزى گراند

چهارشنبه ۲۹ خرداد
گروه D
۲۳- یونان - اسپانیا، ۲۳:15، سالزبورگ - والس سیزنهایم
۲۴- روسیه - سوئد، ۲۳:15، اینسبروک - تیوولى نیو


مرحله یک چهارم نهایى
پنج شنبه ۳۰ خرداد
۲۵- تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B، ۲۳:15، بازل - یاکوب پارک

جمعه ۳۱ خرداد
۲۶- تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ۲۳:15، وین - ارنست هاپل

شنبه اول تیر
۲۷- تیم اول گروه C- تیم دوم گروه D، ۲۳:15، بازل - یاکوب پارک

یکشنبه ۲ تیر
۲۸- تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ۲۳:15، وین - ارنست هاپل

مرحله نیمه نهایى
چهارشنبه ۵ تیر
۲۹- برنده بازى ۲۵ - برنده بازى ،۲۶ ۲۳:15، بازل - یاکوب پارک

پنج شنبه ۶ تیر
۳۰- برنده بازى ۲۷ - برنده بازى ،۲۸ ۲۳:15، وین - ارنست هاپل

فینال
یکشنبه ۹ تیر
۳۱- برنده بازى ۲۹ - برنده بازى ،۳۰ ۲۳:15، وین - ارنست هاپل

              پاسخ با نقل قول

   + علی ; ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/۱٧
comment نظرات ()